Němejc, genealogie rodu

navigace: Historie
Historie

NĚMEJC | Historie rodu


Pocházím ze starého českého měšťansko-svobodnického rodu Němejců, původem ze Strakonicka, o kterém jsou první písemné zmínky v 16. století (1533).

Předci rodu byli v nejstarší známé historii měšťany ve městě Strakonicích (v letech 1533-1555 vlastnili na Velkém náměstí právovárečný dům (dnešní čp.141)), současně byli majiteli svobodného dvora v Modlešovicích u Strakonic (v držení příslušníků rodu Němejců nepřetržitě od roku 1533 do dnešních dnů, tedy již 484 let!).

Koncem 16. století (1596) byla předkům udělena měšťanská práva a svobody ve městě Strakonicích. Byli především kováři, sládky, řezníky a hospodskými. Po Bílé hoře odešla část příslušníků strakonické větve rodu do německého exilu (rod Niemeitzů v Německu).
V Čechách se pak příslušníci měšťanské větve rodu usadili nejen ve Strakonicích, ale také Plzni, Klatovech, Švihově a konečně Nepomuku (1722), kde se rod značně rozvětvil.
Příslušníci svobodnické a selské větve rodu byli a jsou usazeni především na Strakonicku.

Jelikož jsme byli a částečně ještě stále jsme rod hojně rozvětvený, uvádím rozvětvení rodu tak jak k němu došlo v průběhu uplynulých staletí: